dr Maciej Kanert

E-mailpromk@amu.edu.pl
JednostkiZakład Japonistyki
DyżurySZ 2015 piątek 13:45 – 15:15
Telefon61829 2917
Pokój132
Stanowiskoadiunkt
Obszar badańGłówny: "Dlaczego jest raczej coś niż nic?".
Ponadto: buddyzm japoński, ze szczególnym uwzględnieniem buddyzmu zen
starożytna historia Japonii
zarządzanie japońskie (System Produkcji Toyoty, Zarządzanie Ameba)
Inne informacjeGłówne publikacje:
1997     Dōgen, Elementarz zen sōtō, Rebis (przekład z języka angielskiego)
1998    Konno i z mieczem w garści – teoria "ludu jeźdźców" jako założycieli państwa i     dynastii japońskiej (w „Japonica” 11/99)
2000     hasła autorskie w Encyklopedia Britannica, Kurpisz
Encyklopedia historyczna świata III Starożytność 2, Opress (członek zespołu)
Akira Sadakata, Góra Sumeru i kraina Sukhawati. Zarys kosmologii buddyjskiej, Wydawnictwo Moderski i Spółka, Poznań (przekład z języka japońskiego)
2001    „«Cesarska opowieść o księciu Kamitsumiya Shōtoku, Władcy Prawa» - wprowadzenie, przekład i komentarz” [w:] Japonica, 14.
„Doktryna hongaku shisō jako ajęzykowy paradygmat buddyzmu japońskiego” [w:] Przybył, Elżbieta (red.), Ostatnie przed wielkim milczeniem, Nomos.
2002     Dōgen, „Objawienie się absolutnej prawdy, Zgłębianie Drogi ciałem i umysłem,      Sposób praktykowania siedzącej medytacji” (przekł.) [w:] Kudelska, Marta. Filozofia     Wschodu. Wybór tekstów. Wydawnictwo UJ.
„Bukkyō denrai – The True Turning Point” [w:] Edström, Bert (red.). Turning points in     Japanese history, Richmond Japan Library.
2003    Dōgen, Zasady uprawiania zalecanej wszystkim siedzącej medytacji (przekł.),     Wydawnictwo A (w dorocznym konkursie EDYCJA organizowanym przez prestiżowe     czasopismo Wydawca, Zasady uprawiania zalecanej wszystkim siedzącej medytacji     zostały uznane za najpiękniejszą polską książkę roku 2003. Nagroda została wręczona     podczas październikowych Targów Książki w Krakowie)
2004     „Struktura polityczna dworu Yamato w VI i w pierwszej połowie VII w., cz. I” [w:]     Przegląd orientalistyczny, 1-2.
Dōgen Kigen, „Zbiór zasad, na które należy zwrócić szczególną uwagę studiując Drogę, pierwszego patriarchy [klasztoru] Eihei” (przekł.) [w:] Silva Iaponicarum, 1.
„Struktura polityczna dworu Yamato w VI i w pierwszej połowie VII w., cz. II” [w:]     Przegląd  orientalistyczny, 2-3.
„Mizuko kuyō – ofiara mniejszości” [w:] Mroczkowska, Dorota i inni (red.). Raport     mniejszości. Głosy spoza dominującego dyskursu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.     Poznań.
2005     Buddyzm japoński. Jego polityczne i społeczne implikacje w okresie 538 – 645,     Wydawnictwo     Trio.
    Dōgen, Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa (przekł.), Homini.
    Nakamura Hajime, Systemy myślenia ludów Wschodu (przekł.), Wydawnictwo UJ.
    Victoria, Brian. Buddyzm zen a wojna (przekł.), Wydawnictwo UJ.
2006     „I Am a Cat From A Historian’s Perspective” [w:] Silva Iaponicarum, 7.
    Starożytna Japonia. Miejsca, ludzie, historia, WUJ.
    Dōgen, Reguła zgromadzenia mnichów buddyjskich (przekł.), WUW.
2008     Fujiwara no Teika, Zbiór z Ogura –  po jednym wierszu od stu poetów (przekł. Anna Zalewska, red. nauk. Maciej Kanert), Jeżeli P To Q, Poznań 2008
Mishima Yukio, „Mój przyjaciel Hitler” (przekł. Maciej Kanert) [w:] Bochorodycz, Beata i Żeromska, Estera, Mishima Yukiyo, Trio, Warszawa 2008
Myōan Eisai, Zapiski o zdrowotnym działaniu picia herbaty (przekł. Maciej Kanert), Jeżeli P To Q, Poznań 2008
2011    „Wiara u Shinrana” [w:] Rozumienie wartości w kulturach Wschodu. Szkice.     Wydanictwo UJ.
2012    Dōgen, „Zapiski ery Baoqing” (przekł. Maciej Kanert) [w:] Politeia. Studia     buddyjskie.
2013    „Jak Japończycy uratowali swoje linie lotnicze” [w:] Rzeczpospolita, 23. 01
2014     Dōgen, Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, t. 2 (zwoje 17-40) (przekł.), WUJ
    Inamori Kazuo, Zarządzanie Ameba - każdy pracownik w głównej roli (przekł.),    Shinsei

Dane pracownika