dr Beata Bochorodycz

E-mailbochorod@amu.edu.pl
JednostkiZakład Japonistyki
DyżurySL2016 poniedzialek 10:00 - 11:00
Telefon609-15-00-11
Pokój139
Stanowiskoadiunkt
Obszar badańwspółczesna historia polityczna i społeczna Japonii, teoria procesu decyzyjnego w administracji publicznej, problem Okinawy w stosunkach japońsko-amerykańskich, różnice międzykulturowe w biznesie
Research interestsModern political and social history of Japan, policy process in public administration, Okinawa problem in Japan-US relations, business culture in Japan
Inne informacjePublikacje:
- 2015. “Legal Empowerment: The Role of Legal Professionals in the Denuclear Movement after Fukushima Daiichi Disaster”, Kyūdai Hōgaku, Vol. 82, Nr. 2-3: 1080-1058.
- 2015. „‘Common Citizens’ and Direct Action in the Post-Fukushima Japan. A Case Study of the Metropolitan Coalition Against Nukes (Hangenren)”, w: Melinda Papp (Pappová) (red.), Encounters with Japan. Japanese Studies in the Visegrad Four Countries. Budapeszt: Eötvös University Press, 15-50.
- 2015. „Development of civil society in Okinawa after 1945: Was the Reversion a Threshold?”, w: Hein, Ina and Isabelle Prochaska (red.). Negotiating the Okinawan difference in Japan today(Beiträge zur Japanologie 44). Vienna: Abteilung für Japanologie des Instituts für Ostasienwissenschaften, Universität Wien, ss. 55-76.
-2014. „Rozwój ruchu antynuklearnego i pacyfistycznego w Japonii a polityka energetyki jądrowej we wczesnym okresie powojennym”, w: Adam Bednarczyk, Marcelina Leśniczak, Wojciech J. Nowak [red.], Verbi Iaponiae, Picturae Iaponiae: Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 337-366.
-2013. „Higashi Ajia ni okeru shimin shakai: Okinawa jugon hogo undō o chūshin ni” [Civil society in East Asia: Okinawa dugong protection movement/ Społeczeństwo obywatelskie w Azji Wschodniej: Ruch na rzecz ochrony diugoni]. Oga Toru (red.). Hokutō Ajia no shimin shakai: Tōki to chūtai[Civil society in North-East Asia: Entwurf and solidarity/ Społeczeństwo obywatelskie w Azji Północno-Wschodniej: Entwurf i solidarność]. Tōkyō: Kokusai Shoin, 117-144. 東アジアにおける地域市民社会沖縄ジュゴン保護運動を中心に」『北東アジアの市民社会投企と紐帯』国際書院、117-144頁。
-2012. “Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Japonii w dobie globalizacji. Rola ‘presji międzynarodowej’ i państwa w rozwoju grup pożytku publicznego od końca lat 1970.” Elżbieta Kostowska-Watanabe (red.). Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. Kraków: Universitas, 355-408.
-2011. Red. Beata Bochorodycz. Silva Iaponicarum 27-28, Special Edition: Okinawa: Forty Years After the Reversion to Japan.
-2011. “Local Issues and Global Alliances: US Military Bases and the Save the Dugong Movement in Okinawa”. Silva Iaponicarum 27-28.
-2011. Red. Beata Bochorodycz, Arkadiusz Jabłoński, Maciej Kanert. Silva Iaponicarum 23-26, Special Edition: Japan: New Challenges in the 21st Century.
-2010. The Changing Patterns of Policy Making in Japan: Local Policy Initiative of Okinawa Prefecture in the 1990s. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.
-2010. „US Presence in Europe: The Controversies over the US Missile Defense System in Poland”. Annual Report F.Y.2009 International Institute for Okinawan Studies. Naha, University of the Ryukyus International Institute for Okinawan Studies, 167-188. 『2009年度国際沖縄研究所 所報』琉球大学国際沖縄研究所167-188頁。
- 2010. „Nowatorskie podejście do historii Japonii.” Recenzja Historii Japonii Conrada Totmana. Azja-Pacyfik 13, 181-186.
- 2009. “Comparative Analysis of the Sub-Regional Cooperation: Cross-Border Regional Cooperation in Case of Okinawa and Poland,” in Special Topics Research Section (ed.), Kakudai Yōroppa to Higashi Ajia no chiiki saihen: chiiki tōgō, anzen hoshō, shakai seisaku no hikaku kenkū. Kenkyū seika chūkan hōkoku [Rozszerzająca się Europa a reorganizacja regionów Azji Wschodniej. Studia porównawcze z zakresu integracji regionalnej, polityki bezpieczeństwa i polityki społecznej. Sprawozdanie z wyników badań]. Tōkyō: Aoyama Gakuin University Research Institute, 105-114. 「下位地域協力の比較研究―沖縄を巡る越境地域協力とポーランドの越境地域協力」『拡大ヨーロッパと東アジア地域再編―地域統合・安全保障・社会政策の比較研究。研究成果中間報告』青山学院大学総合研究所、105-114頁。
- 2009. „Japanese Civil Society in A Historical Perspective”, in Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Meyer, Kōji Morita (red.), The Civilization of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan, 1900-2000, Kraków, Manggha, 331-350.
- 2008. „Społeczeństwo obywatelskie w Japonii – rozwój i cechy charakterystyczne”,w: Krzysztof Gawlikowski (red.), Japonia na początku XXI wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 17-41.
- 2007. „Okinawa – geograficzne i polityczne peryferia Japonii”, Azja-Pacyfik 10, s. 116-136.
- 2006. „Policy Initiatives in Japanese Local Administration: Initiation of the Okinawa Prefecture’s Cosmopolitan City Formation Concept”,Silva Iaponicarum 8, 9-34.
- 2006. „Chihō jichitai no seisaku inishiatibu” [Inicjatywa samorządów terytorialnych w sferze planowania społeczno gospodarczego], w Izumi Kaoru, Kanamaru Yuji, Hachiya Machiko, Kabashima Hiromi (red.), Senshin shakai no seijigaku [Nauki polityczne krajów rozwiniętych], Hōritsu Bunkasha, Kyōto, 79-102. 「地方自治体の政策イニシアティブ」出水薫・金丸祐二・八谷まち子・椛島洋美編『先進社会の政治学』法律文化社、79-102頁。
- 2005. „Amerika no gunji shisetsu no genjō to tembō: Zaioki beigun kichi no henkan mondai o chūshin ni” [Status quo i przysłość amerykańskich baz wojskowych. Problem zwrotu ziemi zajmowanej przez amerykańskie bazy wojskowe na Okinawie], w Kimura Akira (red.) Kaku no jidai to higashi ajia no heiwa: Reisen o koete [Era broni nuklearnej i Azja Wschodnia. Po zakończeniu Zimnej Wojny]. Kyōto: Hōritsu Bunkasha, 93-125. 「アメリカの軍事施設の現状と展望」、木村明編『核の時代と東アジアの平和―冷戦を越えて』法律文化社、2005年93-125頁。

Dane pracownika